Skip to content

Használati feltételek

Végfelhasználói licencszerződés

A Szolgáltatáson keresztül hozzájutott  Termékek engedélyezettek, nem eladóak, csak a jelen licenc feltételei szerint használhatóak, , kivéve, ha a Termékhez külön licencszerződés társul, amely esetben az adott külön licencszerződés feltételei az irányadók, a  külön licencszerződés előzetes elfogadása esetén. A licencadó („Alkalmazásszolgáltató”) fenntart minden olyan jogot, amelynek nem Ön kifejezetten a címzettje.. A jelen licenc hatálya alá tartozó Terméket ebben a licencben „Licencelt Alkalmazásnak” nevezzük.

a. A licenc hatálya: Ez az licenc, amelyet az Alkalmazásszolgáltató a Licencelt Alkalmazáshoz az Ön rendelkezésére bocsát, egy nem átruházható licenc amely keretében a Licencelt Alkalmazás bármely saját vagy saját felügyelet alatt álló  iPhone-on vagy iPod touch-on használható és engedélyzett , az App Store Általános Szerződési Feltételeinek (a „Használati szabályok”). 9.b. szakasza szerinti a Használati szabályok szerint. Ez a licenc nem teszi lehetővé a Licencelt alkalmazás használatát olyan iPod touch-on vagy iPhone-on, amely nem Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, és a Licencelt Alkalmazás nem terjeszthető vagy tehető hozzáférhetővé olyan hálózaton keresztül, ahol egyszerre több eszköz is használható. . A Licencelt Alkalmazás nem lehet bérelhető, nem bérbe adható, nem lehet kölcsönadni vagy eladni, nem lehet tovább terjeszteni vagy továbbengedélyeztetni. Nem másolható (kivéve, ha ezt a licenc és a használati szabályok kifejezetten megengedik), nem lebontható, nem visszafejleszthető, nem lehet szétszerelni, nem megengedett a Licencelt Alkalmazás forráskódjának levezetése , mintahogy annak módosítása sem megengedett, ugyancsak tilos  bármilyen frissítés (kivéve, ha az előbbi korlátozásokat az alkalmazandó törvény tiltja, vagy olyan mértékben, amennyire a licencelt alkalmazásban szereplő bármely nyílt forrásból származó komponens használatát szabályozó licencfeltételek megengedik). Amennyiben a fentiek megszegésére kísérlet történik, az az Alkalmazásszolgáltató és az engedélyezői jogok megsértését jelenti. Amennyiben a fentiek megszegésére sor kerül, az felelősségre vonást és kártérítést vonhat maga után. A licencfeltételek az Alkalmazásszolgáltató által biztosított bármely olyan frissítésekre egyaránt vonatkoznak, amelyek az eredeti Terméket helyettesítik és / vagy kiegészítik, kivéve, ha a frissítést külön licenc kíséri, amely esetben azonban az adott licenc feltételei az irányadóak.

b. Az adatok felhasználásához való hozzájárulás: Ön elfogadja, hogy az Alkalmazásszolgáltató technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthet és használhat, beleértve, de nem kizárólag, azon múszaki információkat, amelyek az Ön készülékén, rendszerén és alkalmazási szoftverén, valamint perifériáikon találhatóak. Ezen információk gyűjtésére rendszeres jelleggel kerül sor a szoftverek rendelkezésre bocsátásának megkönnyítése céljából. Az Alkalmazásszolgáltató a termékei fejlesztés, vagy az Ön számára szolgáltatások vagy technológiák nyújtása céljából jogosult ezen információk felhasználására abban az esetben, ha  az Ön személye nem azonosítható. 

c. Adatgyűjtés 13 év alatti kiskorú gyermekek esetén: Az Alkalmazásszolgáltató gyűjthet és felhasználhat alkalmazáshasználati adatokat, beleértve a felhasználó által a licencelési alkalmazás használatakor végrehajtott műveletek naplóit is. Az alkalmazásszolgáltató harmadik féltől származó beépülő modulokat használhat fel az ilyen használati adatok gyűjtésére és tárolására, beleértve a Mixpanelt is. Az Alkalmazásszolgáltató ezeket az információkat a Licencelt Alkalmazás és a marketing erőfeszítések javítása céljából használja fel. Ha a Licencelt Alkalmazás tervezett felhasználója 13 évesnél fiatalabb, akkor Ön vállalja a szülői hozzájárulás beszerzését az Alkalmazásszolgáltató részére ezen információk összegyűjtése és felhasználása érdekében.

Ön vállalja, hogy a 13 évesnél fiatalabb gyermekek személyazonosításra alkalmas adatait, például e-mail azonosítóját az Alkalmazásszolgáltatónak a marketingkommunikáció regisztrálásához nem továbbítja a szoftveren belüli interfészeken keresztül.. Az Alkalmazás-szolgáltató biztosította a marketingkommunikációhoz való regisztrálás funkcióját azon felnőttek részére , akik segítséget nyújtanak a gyermekek számára a Licencelt Alkalmazás használatához.

Az alkalmazásszolgáltató adatvédelmi irányelveinek elolvasása során további információkat talál az összegyűjtött információk fajtájáról, felhasználásukról és a leiratkozás módjáról.

d. Megszüntetés. A licenc mindaddig érvényes, amíg Ön vagy az alkalmazásszolgáltató azt fel nem mondja. Amennyiben a licenc bármely feltételeit nem tartja be, a licenc alapján fennálló jogai az Alkalmazásszolgáltató értesítése nélkül automatikusan megszűnnek.. A licenc megszűnésekor Ön köteles leállítani a Licencelt Alkalmazás használatát, és megsemmisíteni a Licencelt Alkalmazás teljes vagy részleges másolatát.

e. Szolgáltatások; Harmadik féltől származó anyagok: A licencelt alkalmazás hozzáférést biztosíthat az Alkalmazásszolgáltató és harmadik fél szolgáltatásaihoz és webhelyeihez (együttesen és külön-külön, a „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások használatához internet-hozzáférésre lehet szükség további szolgáltatási feltételek elfogadása mellett.

Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások bármelyikének felhasználásával sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalommal találkozhat, és amelynek tartalmát lehet, hogy nem lehet egyértelműen beazonosítani, mint ahogyan tudomásul bír arról is, hogy egy adott keresés eredménye vagy egy speciális  URL-re való belépés automatikusan és akaratlanul hoz létre linkeket vagy hivatkozásokat, amelyek tartalmilag kifogásolhatóak lehetnek. Mindazonáltal Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja, és hogy az Alkalmazásszolgáltató nem vállal felelősséget Önnel szemben sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalomért.

Bizonyos Szolgáltatások tartalmat, adatokat, információkat, alkalmazásokat vagy harmadik féltől származó anyagokat jeleníthetnek meg, tartalmazhatnak vagy tehetnek hozzáférhetővé („Harmadik Fél Anyagai”), vagy olyan linket hozhatnak létre, amelyek harmadik fél webhelyeihez nyújtanak hozzáférést. A Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazásszolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen Harmadik Fél vagy weboldalak tartalmának, pontosságának, teljességének, időszerűségének, érvényességének, szerzői jogi megfelelésnek, törvényességnek, tisztességnek, minőségnek vagy bármely más aspektusának vizsgálatáért vagy értékeléséért.  Az Alkalmazásszolgáltató nem vállal garanciát, nem hagyja jóvá, és nem fog felelősséget vállalni Önnel vagy más személlyel szemben semmilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatásért, harmadik féltől származó anyagért vagy weboldalakért, vagy bármilyen más anyagért, termékért vagy szolgáltatásért. A Harmadik Féltől Anyagai és más weboldalakra mutató linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A Szolgáltatások által megjelenített pénzügyi információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak befektetési tanácsként szolgálni. Mielőtt bármilyen értékpapír-tranzakciót végrehajtana a Szolgáltatások révén megszerzett információk alapján, konzultálnia kell egy pénzügyi szakemberrel. A Szolgáltatások által biztosított helyadatok csak alapvető navigációs célokat szolgálnak, és nem azokra a helyzetekre utalnak, amikor pontos helyinformációkra van szükség, vagy amikor a téves, pontatlan vagy hiányos helyadatok esetlegesen halálhoz, személyi sérüléshez, vagyonhoz vagy környezeti károkhoz vezethetnek.. Sem az Alkalmazásszolgáltató, sem annak tartalomszolgáltatói nem garantálják a Szolgáltatások által megjelenített készletinformációk vagy helyadatok elérhetőségét, azok pontosságát, teljességét, megbízhatóságát vagy időszerűségét.

Ön elfogadja, hogy az egyes Szolgáltatások saját tartalmat, információt és anyagot tartalmaznak, amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdon és más törvények védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogokat. Egyetért továbbá azzal, hogy az engedélyezett használatot kivéve  Ön semmilyen módon nem fogja használni ezt a saját tulajdonú tartalmat, információt vagy anyagot.. A Szolgáltatások egyetlen része sem reprodukálható semmilyen formában vagy módon. Ön vállalja továbbá, hogy semmilyen módon nem módosítja, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem terjeszti vagy hozza létre a Szolgáltatásokon alapuló származékos műveket, és a Szolgáltatásokat semmilyen módon nem használja fel jogosulatlanul, különösen a hálózati kapacitás megsértésével vagy megterhelésévelvel. Ön vállalja továbbá, hogy semmilyen esetben sem használja a Szolgáltatásokat más félzaklatására, bántalmazására, üldözésére, fenyegetésre, rágalmazásra, vagy egyéb jogsértésre irányuló módon, és tudomásul veszi azt is, hogy az Alkalmazásszolgáltató nem tartozik felelőséggel az ilyen jellegű használatáért, mintahogyan az olyan zaklató, fenyegető, rágalmazó, sértő vagy illegális üzenetekért, illetve azok továbbításáért, amelyek Ön általi használat eredményeként keletkezett..

A harmadik fél által nyújtott azon szolgáltatások és a Harmadik Fél Anyagai amelyek elérhetőek iPaden, iPhone-on, illetve iPod touch készüléken, nem állnak rendelkezésre minden nyelven vagy minden országban. Az Alkalmazásszolgáltató nem tesz arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy  az ilyen Szolgáltatások és Anyagok megfelelőek vagy elérhetőek bármely adott helyen. Abban az esetben, ha Ön az ilyen szolgáltatásokhoz vagy anyagokhoz való hozzáférést önként választja, akkor ezt saját kezdeményezésére teszi, és felelősséggel tartozik az alkalmazandó törvények betartásáért, ideértve, de nem kizárólag az alkalmazandó helyi törvényeket. Az Alkalmazásszolgáltató és licencadói fenntartják a jogot, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy letiltsák a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az Alkalmazásszolgáltató semmilyen esetben sem felel az ilyen Szolgáltatások megszüntetésért vagy hozzáférésük letiltásáért. Az Alkalmazásszolgáltató korlátozásokat szabhat bizonyos Szolgáltatások használatára vagy azokhoz való hozzáférésre, vonatkozóan bármikor, értesítés és felelősség nélkül.

f. Nincs garancia: Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a licencelt alkalmazás használata az Ön saját felelősségére történik  és hogy a megfelelő minőség, teljesítmény, pontosság és erőfeszítés teljes kockázata Önre hárul. Az alkalmazandó jogszabály által megengedett legnagyobb mértékben az engedélyezett alkalmazást és az általa nyújtott vagy nyújtott szolgáltatásokat („szolgáltatások”) „jelenlegi állapotban” és „a rendelkezésre álló állapotban” nyújtják, minden esetleges hibával és bármilyen garancia nélkül és Az Alkalmazásszolgáltató ezennel kizár minden garanciát és feltételt az engedélyezett alkalmazással, valamint  bármely kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szolgáltatással kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan, a hallgatólagos garanciákat és / vagy az értékesíthetőség feltételeit, a megfelelő minőségű alkalmasságot, különleges célra való megfelelősséget, a pontosságot és a harmadik felek jogainak megsértését. Az Alkalmazásszolgáltató nem vállal garanciát az engedélyezett alkalmazás élvezetébe való beavatkozás ellen, hogy az engedélyezett alkalmazásban található funkciók, illetve az általuk nyújtott vagy nyújtott szolgáltatások megfelelnek az Ön követelményeinek, hogy a licencelt alkalmazás vagy szolgáltatások működése zavartalan, vagy a licencelt alkalmazás vagy szolgáltatások esetleges hibáit kijavítják. Az Alkalmazásszolgáltató vagy meghatalmazott képviselője semmilyen szóbeli vagy írásbeli információt vagy tanácsot nem ad garanciára. Ha az engedélyezett alkalmazás vagy szolgáltatás hibásnak bizonyul, Ön vállalja az szervizelés, javítás teljes költségét. Bizonyos  joghatóságok nem teszik lehetővé a fogyasztókat megillető garancia kizárását, így a fenti kizárások és korlátozások nem vonatkozhatnak rájuk.

g. Korlátolt felelősség. A törvény által nem tiltott mértékben az Alkalmazásszolgáltatót  személyi sérülés bekövetkezése esetén felelősség nem terheli, ugyancsak nem tartozik feleősséggel  a véletlenszerűen, , közvetett vagy követlen módon bekövetkezett  káreseményért, profitveszteségért, az adatvesztésért, az üzleti tevékenység megszakításából eredő károkért, vagy bármilyen más kereskedelmi kárért vagy veszteségért, amely az Ön által történő használat során keletkezett vagy az engedélyezett alkalmazás használatának nem ismertéből ered vagy ahhoz kapcsolódik, függetlenül a felelősség formájától  (szerződés, kártérítés vagy egyéb), és még abban az esetben is, ha az alkalmazásszolgáltatót tájékoztatatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a felelősség korlátozását személyi sérülésekért, vagy véletlenszerű vagy következményes károkért, ezért ez a korlátozás nem vonatkozhat rájuk. Az Alkalmazásszolgáltató felelőssége nem haladhatja meg az ötven dollár (50,00 USD) összeget (kivéve, ha a személyi sérüléssel járó eseteket az alkalmazandó törvény előírja). A fenti korlátozások akkor is érvényesek, ha a fent említett jogorvoslat nem éri el alapvető célját.

h. A Licencelt Alkalmazás nem használható, más módon nem exportálható vagy újraexportálható, kivéve, azt az esetet, ha az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályai ezt lehetővé teszik, illetve azon helyi jogszabályok, ahol a Licencelt Alkalmazást beszerezték. Különösen, korlátozás nélkül, a Licencelt Alkalmazást nem lehet exportálni vagy újraexportálni (a) bármelyik amerikai embargó alá eső országba, vagy (b) olyan személynek aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által megjelölt állampolgárok listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által megtagadott személyek listáján. A Licencelt Alkalmazás használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön nem szerepel a fentiekben megjelölt egyik listán sem. Ön kijelenti továbbá, hogy ezen termékeket nem használja az Egyesült Államok törvényei által tiltott célokra, ideértve korlátozás nélkül a nukleáris, rakéta, vegyi vagy biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését, gyártását vagy gyártását.

i. A licencelt alkalmazás és a kapcsolódó dokumentáció „kereskedelmi cikk”, mivel ezt a kifejezést a 48 C.F.R. 2.101. § „Kereskedelmi számítógépes szoftverek” és a „Kereskedelmi számítógépes szoftverek dokumentációja” néven definiálja, mivel ezek a kifejezéseket a C.F.R. § 2212. vagy 48. C.F.R. 227.7202. §. használja. Összhangban a 48 C.F.R. § 12.212 vagy 48 C.F.R. A 227.7202-1-től 227.7202-4-ig terjedő bekezdések szerint a kereskedelmi számítógépes szoftvereket és a kereskedelmi számítógépes szoftverek dokumentációját az Egyesült Államok kormányának végfelhasználói engedélyezik (a) csak kereskedelmi cikkekként és (b) csak az olyan joggal, amely megegyezik minden más végfelhasználó számára az itt szereplő feltételek szerint. Az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei fenntartják a közzététel nélküli jogokat.

j. Kalifornia állam törvényei, a kollíziós szabályok kivételével, szabályozzák ezen licencet és az Ön licencelt alkalmazásának használatát. A licencelt alkalmazás használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Kapcsolat

Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi címen, írásban vagy e-mailben:

Avaz Inc.
Stanford Financial Square
3260 El Camino Real #403
Palo Alto, CA 94304
support@avazapp.com

Hatályos: 2013-06-20

Frissítve 2020-12-07